Persoonlijke groei Counselling

Ayurvitaal-aandacht voor Lichaam, Geest en Ziel
Haarlem

Lichaam, psyche en spirit

De inspiraties van Ayurvitaal zijn geworteld in de Ayurveda, het traditionele gezondheidssysteem van India en de Jungiaanse diepte psychologie. Dit blijkt een  vruchtbaar huwelijk te zijn omdat begeleiding op alle niveaus : lichamelijk, psychisch en spirituele  geboden kan worden.  Dit zijn niveaus die elkaar wederzijds doordringen.

Worden wie je in essentie bent!

Het doel van de Jungiaanse benadering is mensen  te begeleiden in een proces  om weer te worden wie ze in essentie zijn (het zogenaamde proces van individuatie). Ayurveda stelt dat ieder mens een eigen natuur (prakruti) heeft. Wanneer we ons verwijderen van deze natuur ontstaat er lichamelijke- en geestelijke disbalans die we op den duur bekopen met ongemak en ziekte.

Het begrijpen van onze eigen natuur

Het begrijpen van onze natuur is het doel van Ayurveda waardoor we instaat zijn invloed te hebben op onze gezondheid.   Veranderingen in voeding-leefstijl zijn belangrijk factoren om ons welzijn te verbeteren.  Maar vooreerst  is het belangrijk om  aandacht te hebben voor ons bewustzijn.  Bewust Zijn is immers de drager van onze motivatie in de richting van welzijn.

 

Ayurvitaal
Annemarie Peters

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.