Gezondheid Ayurveda

Ayurvitaal - aandacht voor Lichaam, Geest en Ziel
Haarlem

Ayurvitaal  biedt mensen ondersteuning om zowel naar lichaam en geest meer gezondheid en welzijn te ervaren. Deze ondersteuning wordt geboden door het geven van leefstijl-, dieetadviezen, diverse (massage) technieken, therapeutic touch , mentale coaching.

De inspiraties van Ayurvitaal zijn geworteld in de Ayurveda, het traditionele gezondheidssysteem van India en de Jungiaanse diepte psychologie. Dit blijkt een heel vruchtbaar huwelijk te zijn omdat begeleiding op alle niveaus : lichamelijk, psychisch en spirituele  geboden kan worden.  Dit zijn niveaus die elkaar wederzijds doordringen.

Worden wie je in essentie bent!

Het doel van de Jungiaanse benadering is mensen  te begeleiden in een proces  om weer te worden wie ze in essentie zijn. Ayurveda stelt dat ieder mens een eigen natuur (prakruti) heeft. Wanneer we ons verwijderen van deze natuur ontstaat er lichamelijke- en geestelijke disbalans die we op den duur bekopen met ongemak en ziekte.

Ayurvitaal
Annemarie Peters

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.