Gezondheid Kindertherapie

Voor iedere ouder en kind. Vergoeding zorgverzekeraars.
Haarlem

Ingrijpende gebeurtenissen of andere omstandigheden in het leven van je kind zoals scheiding, ziekte, trauma, verlies van een naaste, gepest worden, of faalangst brengen diepgaande veranderingen met zich mee. Je kind zit niet goed in zijn vel. Gevoelens van angst, verdriet, boosheid en pijn kunnen de overhand krijgen en zijn voor kinderen vaak moeilijk in woorden uit te drukken. Deze gevoelens uiten zich in lichamelijke en/of psychische klachten. 

Kunstzinnige kindertherapie en jeugdtherapie biedt je kind direct toegang tot zijn eigen belevingswereld om deze emoties in beeld, vorm en kleur en spel uit te drukken. Uitgewerkte uitingen laten zien hoe een kind zich voelt en worden op deze manier verwerkt.

Ouderbegeleiding & individuele sessies

Ouders/verzorgers en kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens de ouderbegeleidingsgesprekken kijken we naar het functioneren van het hele systeem, wat het kind van je vraagt en wat ervoor nodig is om eventuele veranderingen door te voeren.  Zodat er een nieuwe balans ontstaat waarbij zowel het kind als de ouders zich prettig voelen.  Ook is het mogelijk om als ouder/verzorger individuele sessies te boeken voor het oplossen van individuele vraagstukken. 

Vergoeding zorgverzekeraars deels of tot een maximaal bedrag.

Kunstzinnige therapie, Integratieve kindertherapie en Jeugdtherapie Haarlem
Susan Niessen

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.