Persoonlijke groei Coaching - Diverse Coaching

Van Innerlijke Conflict naar Harmonie (verbindende communicatie coaching & training)
Haarlem

Zoekt u steun in het vinden van je weg, wie u echt bent? Vind u het moeilijk om helderheid en eerlijkheid naar uzelf te tonen? Heeft u moeite met het vinden van verbinding in relatie(s)?

Als geaccrediteerde coach en communicatie trainer, begeleid ik individuen om van chaos naar helderheid . . . van stress naar balans . . . van conflict naar harmonie te gaan. Ik zorg voor een veilig ruimte waarin u leert wie u echt bent en wat u echt wilt. U leert uw gedachten (bv. zelf-oordelen en verwijt) en gevoelens (bv. frustratie en boosheid) te transformeren naar onderliggende behoeften (bv. zelfzorg en harmonie), EN hoe u voor uw persoonlijke behoeften op een verbindend manier kunt opkomen.

Kortom, u leert effectieve en duurzame verbindende communicatie vaardigheden, gebaseerd onder andere op de techniek Geweldloze Communicatie, ofwel het Nonviolent Communication (NVC) model.

Ik bied coaching sessies, verbindings-trajecten en workshops aan.

Neem contact met mij op voor een gratis 20-min. Skype intake gesprek.

[Let op:  Omdat mijn manier van communicatie training tot een positieve effect op professionele relaties leidt, is het mogelijk dat het door uw werkgever wordt vergoed, uit een persoonlijk ontwikkelingsplan of budget.] 

Crisler Coaching
Cara Crisler

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.