Persoonlijke groei Opleiding en Training

Trainer en begeleider in zelfrealisatie
Haarlem

Van zakenman naar Xander. Dat is de transformatie die ik de afgelopen jaren doorgemaakt heb.

Ik had een goede managementbaan in de zakenwereld maar toch het gevoel dat ik de regie over mijn leven miste. Het was tijd om het tij te keren. Ik ben mijn leven tot dusver gaan analyseren en mijn manier van waarnemen uit gaan dagen.

Door de grenzen van je perceptie te verleggen bevorder je persoonlijke groei en zelfrealisatie. Ik ben beter naar mijn innerlijke stem gaan luisteren en negatieve externe invloeden heb ik losgelaten. Daarmee ben ik tot verhelderende inzichten gekomen.

Uit deze transformatie kwam een persoonlijk doel naar voren. Met Lo Rig probeer ik mensen te inspireren en te begeleiden op weg naar persoonlijke groei en zelfrealisatie.

Ik ben niet verbonden aan een religie of godsdienst. Ik handel uit eigen ervaring maar voel wel een sterke connectie met bepaalde oosterse vormen van religie. Waarden als liefde, mededogen en respect komen daarin sterk naar voren.

Lo Rig
Xander van der Zijden

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.