Persoonlijke groei Muziek, Klank en Stemexpressie

Stemwerk: Je eigen stem, een nieuw geluid
Heemstede

De stem is het meest persoonlijke expressie middel dat we bezitten. Onze stem is verbonden met wie we zijn en via je stem laat je horen wie je bent.

Onze stem is een directe afspiegeling van onze persoonlijkheid. Spanningen, onverwerkte gebeurtenissen en ingehouden emoties zetten zich vast in je lichaam en beïnvloeden je stemgeluid. Vaak zijn we geremd in onze persoonlijke expressie en voelen ons onvrij. In Stemwerk werk je aan de relatie tussen je stem en je persoonlijkheid. In die relatie wordt duidelijk wie je in alle veelzijdigheid bent en wat je daarvan aan de buitenwereld kenbaar maakt.

De trilling van je stem raakt je gevoel, maakt je bewust, losser en brengt je meer in contact met jezelf; je wordt je bewuster van je eigen energie en kwaliteiten.

Henriëtte Middelkoop werkt zowel vanuit de persoonlijke als de fysieke kant van de stem. Door te werken met stem en lichaam laat ze je ervaren hoe plezierig het is om jezelf voluit te laten horen. Henriëtte is geboeid door de kracht die er van stem en lichaam uit gaat.

Haar kwaliteit is mensen in contact te brengen met hun diepere gevoelens en hun eigen kracht, en ieder weer zijn “eigen lied “ te laten zingen.

Je eigen stem
Henriëtte Middelkoop

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.