Persoonlijke groei Levensbeschouwing en Religie

Centrum De Kapel: Lezingen, Concerten, Koren en andere culturele en religieuze activiteiten
Bloemendaal

Binnen De Kapel worden naast de zondagochtend-lezingen, ook culturele activiteiten georganiseerd, zoals concerten en een ouderenkoor.  Deze vinden plaats onder verantwoordelijkheid van Podium de Kapel.

Het doel van Podium de Kapel is het ondersteunen en stimuleren van activiteiten van culturele aard.

  • Het wil een podium bieden voor jonge talentvolle mensen op weg naar het concert- en theaterpodium om op een laagdrempelige manier ervaring op te doen.
  • Hoog in het vaandel staat hierbij de kwaliteit van de uitvoering. 

Daarnaast heeft het Duin en Kruidkoor zijn plek gevonden bij Podium de Kapel. In samenwerking met muziekschool Jaap Prinsen en Welzijn Bloemendaal is zingen op vrijdagochtend in het Duin en Kruidkoor een gewilde activiteit geworden. Ook poëzie en literatuur kunnen in de programmering worden opgenomen.

Biografie / Over Centrum De Kapel

Centrum De Kapel biedt een platform voor zingeving en cultuur. Geïnspireerd raken door verschillende onderwerpen uit diverse vrijheidsbronnen. Geïnspireerd raken door de universele taal van de muziek. 

Centrum De Kapel maakt deel uit van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland. Doelstelling is het op zoek zijn naar vormen van eigentijdse zingeving en levensbeschouwing. Hierbij wordt de verbinding gelegd met wetenschap, kunst en cultuur. De vereniging is geworteld in het vrijzinnig christendom en voelt zich verwant met het religieus humanisme.

  • De stijlvolle en historische Kapel biedt u een inspirerende omgeving om gezamenlijk op zoek te gaan naar de betekenis en waarde van spirituele en religieuze inspiratiebronnen in ons leven, waarbij we nadrukkelijk openstaan voor andere religieuze bronnen.
  • Uitgangspunt hierbij is dat je mag rekenen op respect voor je mening.
  • De agenda van de zondagochtendbijeenkomsten vindt u op onze website. U kunt zich hier ook opgeven voor de Nieuwsbrief.

U bent van harte welkom!

Centrum voor Religieuze Bezinning, De Kapel
Centrum De Kapel

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

 

In Nederland zijn bij Bewust Netwerk

 

1.750+ professionals aangesloten

500+ activiteiten gepland

15.000+ nieuwsbrief lezers die ons volgen

 

Wil je duurzaam, gezond en bewust leven?
Zoek een professional of event in jouw regio: