Gezondheid Acupunctuur

Acupunctuur Japans Haarlem
Haarlem

WAT IS TOYOHARI?

Toyohari is een Japanse vorm van acupunctuur. Acupunctuur is van oorsprong Chinees en is door de nauwe banden tussen beide landen in Japan terechtgekomen. In Japan heeft de acupunctuur zich verder ontwikkeld en zijn er diverse stijlen ontstaan. Zo ontstond omstreeks 1900 Toyohari ofwel meridiaantherapie. Meridianen zijn energiebanen die verbonden zijn met de organen. Blinde acupuncturisten ontwikkelden deze stijl en houden nog steeds de vinger aan de pols om de kwaliteit van deze behandelwijze te waarborgen, dan wel nog te verfijnen.

Ook de inmiddels in het westen opgeleide toyohari-acupuncturisten houden continu voeling met de resultaten van de behandelwijze waardoor de methode direct in de praktijk wordt getoetst en aangepast aan de westerse leefwijze.

De essentie van Toyohari is het in balans brengen van de energie in de meridianen. Als het lichaam in balans is, is het gezond en in staat gezond te blijven. Meridianen functioneren niet los van elkaar, maar vormen één systeem. De verstoring van één meridiaan heeft daarom ook gevolgen voor de anderen; een klacht komt vaak niet alleen.

Hokondo
Machteld Mager

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.