Gezondheid Massage

Massagetherapie
Heemstede

Massagetherapie is een lichaamsgerichte therapie waarbij zelfonderzoek en bewustwording een belangrijke plaats inneemt.

De weg naar bewustwording gaat niet via ons hoofd; onze geest fladdert voortdurend heen en weer en is bij voorkeur in het verleden of in de toekomst. Ons lichaam niet; het geeft ons voortdurend signalen en laat goed voelen hoe het écht met ons is. Massagetherapie vergroot het lichaams-bewustzijn en geeft je de kans beter te keren luisteren naar de signalen van je lichaam.

Meer bewustwording geeft je de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Aandachtig leren luisteren naar de signalen van je lichaam en naar de gevoelens die daar in opgeslagen zijn, met mildheid, zonder oordeel, in alle rust; dat is massagetherapie.

Ik ben afgestudeerd aan de vierjarige HBO beroepsopleiding 'Holos' In Utrecht. Omdat ik lid ben van de VNT (vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten) worden de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Praktijk voor massagetherapie Bianca de Kat
Bianca de Kat

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.