Persoonlijke groei Regressie- en reïncarnatietherapie

Van wonden naar wonderen - hoe je je hart opent naar een vreugdevol leven
Haarlem

Inzicht in jouw trauma’s opent jouw HART naar een vreugdevol leven. De Eye-Openers Therapy blijkt voor vele mensen een belangrijk puzzelstukje te zijn om zich te ontdoen van oude ballast en weer tot groei en bloei te komen. Als heldervoelend medium en regressie-therapeut ontdekte Annelies dat de oorsprong van onze problemen teruggaat naar trauma’s die ons, of onze familieleden, zijn overkomen in vorige levens.                                                                                                                                                    De thematiek van deze trauma’s herhaalt zich in het huidige leven.Via haar mediamieke gave ontdekte Annelies 26 Grondtrauma’s en 30 Oerwonden, die de grondslag vormen van de door haar ontwikkelde  “Eye-Openers-Therapy”. Ze beschrijft ze in haar boek “Van Wonden naar Wonderen”.                                                                                                   

Wil je meer weten over deze interessante materie?
Wil je weten wat de dieperliggende oorzaak is van iets waar je mee worstelt?
Ben je benieuwd naar dit baanbrekende boek?
Kom dan naar deze boeiende lezing en boekpresentatie!

Biografie / Over Annelies Spaargaren

Vanuit het verlangen om meer zicht te krijgen in de dieperliggende zin van het leven, begon Annelies in 1997 een eigen praktijk onder de naam “Eye-Openers”. 

Als paragnostisch- en regressietherapeut kreeg zij een scherp besef van de rode draad die door ieder mensenleven loopt. De grootste Eye-Opener was voor haar dat er in ieder trauma en in elke wond een magisch geschenk verborgen zit. Een diamant, een zuivere kwaliteit die het leven voor elk van ons betekenis geeft. Alle levenservaringen, inclusief tegenslagen en crises, brengen je dichter bij deze diamant.

Het vervult haar met vreugde en dankbaarheid dat zij met haar “Eye-Openers-Therapy” er al jarenlang getuige van mag zijn hoe mensen weer beginnen te stralen als ze gaan beseffen wie ze ten diepste zijn. Zij wenst alle mensen toe dat ze kunnen gaan stralen als de diamant die ze in wezen zijn!

Annelies volgde de opleiding tot Paragnostisch therapeut aan de Logos Academie in Bunnik. Daarnaast maakten diverse andere trainingen en opleidingen haar tot therapeut met een veelzijdig kleurenpalet.

Tegenwoordig leidt ze ook (toekomstige) therapeuten op die de Eye-Openers-Therapie kunnen combineren met hun werkwijze. 

Eye-openers
Annelies Spaargaren

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.