Persoonlijke groei Stemwerk & Stemcoaching

Stembevrijding en coaching; Moeiteloos zingen wat er in jou leeft!
Haarlem

Stembevrijding gaat over moeiteloos zingen van hetgeen er in jou leeft. Zingen om je te uiten, om ruimte te geven aan wat jou bevangen houdt. Het helpt je om de handrem er af te halen en de moed in jou te openen om jezelf te laten zien en horen.

Woorden kunnen verbloemen wat we soms ten diepste voelen of ervaren. Maar terwijl we vrij onze stem laten klinken kan er soms een klank of emotie doorklinken die ons alert maakt en ons laat voelen: dit doet er toe, hier wordt iets wezenlijks geraakt. En altijd in het huidige moment, want je kunt niet tegelijkertijd praten en denken. Je hoeft je hier dus alleen maar voor te openen. 

Als dat ongemak en verlegenheid is, dan zing je dat. Is er verdriet of woede, zing dan je verdriet of woede. En als de tranen over je wangen lopen, zing dan door je tranen heen. Zo zing je met hartstocht en overgave. Dat is wat muziek kan doen: je losmaken van de persoon die je denkt te (moeten) zijn. En zoals jouw stem is, is er maar 1, en het is dus nauw verbonden met wie je bent, met jouw authenticiteit. Dat geeft ruimte in jezelf en versterkt je moed om ook in je dagelijkse leven meer je eigen ruimte in te nemen. Dit gaat voorbij aan woorden en denken, dit is een stroom die ingegeven wordt door een wijsheid die groter is dan wijzelf.

En alles kan bezongen worden! We kunnen overal stem aan geven, aan onze liefde, onze angst, ons verlangen, onze hoop, ons vrouw zijn, ons lichaam, onze woede en onze wil. Het enige wat we hoeven te doen is zingen, zingen en nog een zingen. Alleen en met anderen. Jouw leven tot leven brengen, in haal haar facetten. 

Biografie / Over Marijke Lucassen

Door mijn loopbaan loopt 1 rode draad, hetgeen waar ik altijd warm voor loop en me moeiteloos voor inzet: mensen begeleiden in hun proces van bewustwording over wie ze ten diepste zijn. Hen aan te moedigen om hun gedachten en patronen over wie ze denken dat ze moeten zijn, of wat er van hen verwacht wordt, te onderzoeken. Om zo ruimte te creëren voor het leven dat door hen geleefd wil worden. Dit is een kwetsbaar en moedig proces, hierin te mogen begeleiden is mijn grote passie.

Van oorsprong ben ik verpleegkundige, heb ik jaren in diverse managementbanen gewerkt in de gezondheidszorg, en werk ik nu als trainer en coach in diverse zorginstellingen. Zingen en pianospelen heb ik mijn hele leven gedaan. De laatste jaren heb ik diverse opleidingen gedaan waaronder coaching, mindfullness, voice dialogue , transactionele analyse en familieopstellingen. In 2018 heb ik de tweejarige opleiding tot Stembevrijder afgerond bij Jan Kortie en ben ik lid van het Gilde van Stembevrijders. 

Ik de loop van de jaren heb ik vele leraren gehad die mij veel waardevols hebben aangedragen. Ik ben er van overtuigd dat het niet louter de kennis is die wij vergaren die ons verder brengt, maar de moed om onze kwetsbaarheid en ons verlangen te uiten, te delen en te omarmen. Mezelf openen en gewaar worden van hetgeen er door mij heen wil gebeuren  En aanvaarden: “ dit ben ik”. Ik ben zowel een wonder als een kneus, net als iedereen.  

Praktijk voor Stembevrijding en coaching
Marijke Lucassen

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

 

In Nederland zijn bij Bewust Netwerk

 

1.750+ professionals aangesloten

500+ activiteiten gepland

15.000+ nieuwsbrief lezers die ons volgen

 

Wil je duurzaam, gezond en bewust leven?
Zoek een professional of event in jouw regio: