Duurzaamheid Organisatieontwikkeling en advies

Aan de slag met maatschappelijk verantwoord ondernemen
Haarlem

SPITS KAM Management is een adviesbureau uit Haarlem, 5 jaar geleden opgericht door Birgit van Oijen.

Te samen met haar netwerk zorgt Birgit voor het begeleiden, trainen van organisaties bij het inrichten en verbeteren van het kwaliteit, arbo & milieu en duurzaamheid. Ook het beoordelen van organisaties op deze terreinen hoort erbij. Onder andere de MVO-prestatieladder is een van de normen die Birgit bij organisaties toetst.

Ondanks de persoonlijke werkervaring op vele facetten van People, Planet, Profit is samenwerking met deskundigen uit andere vakgebieden de beste manier om de brede paraplu van duurzaamheid gedekt te krijgen. Vandaar dat Birgit het platform 'MVO4Holland' mede heeft opgericht en aangesloten is bij MVONederland.

Enerzijds is duurzaamheid bij organisaties steeds meer een werkwijze van de gehele organisatie. Duurzaamheidsverbetering of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is niet meer een solo actie om na te gaan hoe een product 'groener' kan worden, maar betreft de uitvoering van de visie om vanuit de belanghebbenden naar de organisatie te kijken en om vanuit de activiteiten van de organisatie te werken aan de omstandigheden. Het summum is natuurlijk om People, Planet, Profit integraal onderdeel te laten zijn van besluitvorming door het hoogste management.

Anderszijds blijkt het in de praktijk erg moeilijk te zijn om daadwerkelijk 'de koe bij de horens te vatten' om met MVO aan de slag te gaan, (cultuur)verandering te organiseren en verbetering van de MVO-prestatie te realiseren.

Birgit wil graag met organisaties aan de slag die de vraag stellen: 'Wat moet ik gaan doen als ik onze MVO-prestatie wil verbeteren?' en 'Hoe moet ik dat organiseren?' Deze organisaties zijn bereid inzicht te willen hebben in de belangrijkste MVO-items, willen verbinding leggen met hun stakeholders en willen transparant zijn over de verbeteracties en de resultaten.
(Internationale) richtlijnen als ISO 26000, UN Global Compact, NEN zelfverklaring NPR 9026, MVO-prestatieladder en de GRI reporting guideline kunnen hierbij gebruikt worden.

SPITS KAM Management staat een praktische aanpak voor, waarbij de medewerkers in de organisatie worden aangesproken om mee te denken en verandering te laten zien op het gebied van duurzaamheid.

SPITS KAM Management
Birgit van Oijen

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.