Persoonlijke groei Familie- en systeemopstellingen

Rake vragen, familie-, organisatie-, maatschappelijke, trauma- en structuuropstellingen
Heemstede

Zelfstandig professional met een systemische benadering, interim (HRM) management, systemisch leiderschap, coach, trainer/facilitator, mee-denker en -doener, en dialoog (appreciative inquiry) gespreksbegeleider.

Missie
Het creëren van samenhang tussen mensen in organisaties en tussen organisaties en in de samenleving. Door de verschillen van mensen te omhelzen, het gemeenschappelijke in hen bewust te maken en dat als basis te ontwikkelen voor een rijke(re) (organisatie)cultuur waar innovatie en creativiteit strategisch bijdragen aan succes.

Visie
Een bijdrage te leveren aan (organisatie)culturen waar een ieder met zijn of haar drijfveren, passies, kwaliteiten, talenten en vaardigheden in evenwicht is met zijn of haar omgeving en ten volle kan bijdragen aan en genieten van het (werk)leven.

Aanpak
Wij bieden je keuzes die structurele grenzen, culturele conditionering en oudgediende denkwijzen te boven gaan. Daarvoor reiken wij je praktische hulpmiddelen en vaardigheden aan en laten je vanuit een systemische benadering nieuwe mogelijkheden zien en ervaren.

Wij co-creëren verandering voor jezelf, voor je team en voor de grotere context waar je invloed op hebt. Wij doen dat door je uit te nodigen anders te kijken, denken en doen. Door onderzoek en feiten met je te spiegelen, door je zintuigen verder te activeren en vooral door onmogelijke vragen te stellen.

Ja, het vergt moed te accepteren dat verandering nodig is. Het vraagt creativiteit om nieuwe mogelijkheden te verkennen en een open hart om elegant door de gewenste culturele verschuivingen te navigeren.

Biografie / Over Frank Wolff

"Resultaatgericht en betrokken creëren van samenhang", stond ooit (2004) op mijn visitekaartje onder de naam HRMwerk. Het bleek de opmaat te zijn naar het systemisch werk.

Op het Hellinger Instituut in Groningen leerde ik met deze hele fijne 'bril' naar dynamieken, symptomen en patronen in sociale systemen te kijken en zo ook de ervaarbare werkelijkheid te voelen, zonder oordeel. Of het nu een commerciële of maatschappelijke organisatie betreft of een familie(bedrijf), managementteam, groep studenten, sportvereniging, politieke partij, school- of zorginstelling.

Mijn focus ligt op interim (HR) management, systemisch leiderschap, coaching, trainen, faciliteren (hosting space creëren) en dialoog (appreciative inquiry) gespreksbegeleiding. Daarbij maak ik ook gebruik van onder andere talentenscans (zoals de TMA talentenanalyse, de OPQ, de Lagerweij talentenanalyse), Belbin teamrollen en de Passietest.

"Het is de werkelijkheid die heelt. Niet onze dromen en verlangens." Ik ben ervan overtuigd, dat systemisch werkt!

Frank Wolff, systemisch werk(t)
Frank Wolff

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.