Welzijn Opleiding en Training

Broersen Academie; lezingen, workshops en cursussen op maat over autisme
Haarlem

Broersen Academie heeft als doel het potentieel van mensen met autisme tot volle ontwikkeling te laten komen door hun omgeving middelen te bieden of gezamenlijk te ontwikkelen om ze daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

Autisme is geen psychiatrische aandoening, maar een beperking op communicatief gebied. Hier beter mee omgaan is aan te leren. Evenals het herkennen van de positieve kanten van autistisch gedrag en deze kanten ook een kans te geven. Met respect voor de eigenheid van de autistische persoon, kan de omgang met autisten ook heel verrijkend zijn voor de omgeving. Een autistische persoon kan bijzonder fijngevoelig zijn, heeft een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en weet als geen ander signalen op te pikken die een ander niet ziet.

De Broersenacademie verzorgt lezingen, workshops, trainingen en cursussen op maat aan een ieder die meer wil weten over autisme en hoe daarmee om te gaan. Dit kunnen wij zowel in kleine als in grote groepen organiseren en op locatie naar keuze.

Biografie / Over Rob Broersen

Rob Broersen is deskundig op het gebied van autisme. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, met een opleiding docent pedagogiek tweedegraads. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden van autisten met een verstandelijke beperking en autisten die normaal of hoogbegaafd zijn.

Hij is werkzaam als consultant voor: coaching en inzichtgesprekken, advies aan ouders, familie, werkgevers, partners en anderen in de omgeving van de autistische persoon. Daarnaast geeft hij trainingen, lezingen en voorlichting

Broersen Academie (onderdeel Stichting Auticuro)
Rob Broersen

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.