Persoonlijke groei Lichaamswerk

Meditatieve Eutonie - een spiritueel-lichamelijke oefenweg
Haarlem

Eutoon leven in het dagdagelijkse bestaan wordt geschraagd door een dynamisch lichaamsbewustzijn. De levenskracht, instrument van de ziel, is de ganse levensduur intens actief in het fysieke lichaam en voedt zijn werkzaamheid.

Een veelheid aan gebeurtenissen, uitdagingen en emoties, eigen aan de levensgang, drukken zich uit in het fysieke lichaam en vormen ongewild een confrontatie voor een vrije natuurlijke doorstroming van de levenskracht. De lichaamstonus raakt dan ook makkelijk uit evenwicht. Dit toont zich in allerlei hoedanigheden en ongemakken, zoals verhardingen en verkrampingen in de weefsels, verstijving en blokkades in de wervelzuil, naast een inperking van de levensstroom.

Dit onevenwicht herstellen in de richting van een meer harmonische balans is een dagelijkse uitdaging en een groeikans tot het leven met meer levenskwaliteit. Hiertoe biedt de meditatieve eutonie een concrete oefenweg aan. een weg van contact in verbondenheid met de buitenwereld, de binnenwereld en de essentie van het leven.

Biografie / Over Etienne Amand

Het werkwoord dat het lange professionele leven van Etienne steeds heeft gekleurd is 'het begeleiden van mensen'.

Na zijn sociaal-pedagogische studies en enkele jaren praktijkervaring in de volwasseneducatie is hij verder aanvullend opgeleid tot relatiepsychotherapeut en eutoniepedagoog/therapeut. Hij heeft inmiddels meer dan 35 jaar eutonie ervaring en is ruim 25 jaar actief als eutonieleraar/docent/therapeut. Hij is medegrondlegger van de meditatieve eutonie. In zijn eutonie-begeleidingswerk helpt hij deelnemers/cliënten om de meditatieve eutonie in hun dagelijkse leven in te bedden. Het stimuleren om een liefdevol lichaamsbewustzijn te ontwikklen staat hierbij centraal.

Kenschetsend voor zijn begeleidingstijl is de manier waarmee hij het wonder 'lichaam' zichtbaar maakt en men de attidude ontwikkelt om het lichaam als een hiëroglief te leren lezen. Hij heeft een eigen begeleidingspraktijk voor geintegreerde levenskwaliteit 'Eudesse' waarbinnen hij mensen bijstaat rond levensvragen, zingeving, relatiemoeilijkheden en stress-spanningen.

De onafscheidelijke innige verbondenheid tussen het geestelijke- en het fysieke lichaam raakt hem tot in de diepe diepte en is zijn leidmotief in het omgaan met de eutonie. Zijn mens- en wereldbeeld is gegrondvest in de overtuiging dat alle leven éen is, alles en allen gewoven in vertbondenheid.

Etienne Amand
Etienne Amand

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

 

In Nederland zijn bij Bewust Netwerk

 

1.750+ professionals aangesloten

500+ activiteiten gepland

15.000+ nieuwsbrief lezers die ons volgen

 

Wil je duurzaam, gezond en bewust leven?
Zoek een professional of event in jouw regio: