Duurzaamheid Financiële dienstverlening

Financieel ontzorgen
Noordwijkerhout

Het draait om jouw cijfers, jij bent dan ook het uitgangspunt van onze samenwerking!

Het financiële gedeelte van een praktijk, onderneming of particulier kan ingewikkeld en belastend zijn. Er moet rekening gehouden worden met veel regels, en het is een materie die veel mensen eenvoudig niet ligt. De financiën en de administratie zijn wel belangrijk genoeg om zorgvuldig mee om te gaan. Daarbij kan ik de juiste ondersteuning op maat bieden.

Een deel van de ondersteuning die ik kan bieden;

- Financiële coaching.
- Opzetten, verzorgen of controleren van de boekhouding.
- Belastingingen en toeslagen.
- Budgetbeheer of -begeleiding.


In bezit van VOG en geregistreerd bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Biografie / Over Steven Helwig

Het uitgangspunt van mijn onderneming is om particulieren en zelfstandig ondernemers persoonlijk te begeleiden en ondersteunen bij hun financiën, te zorgen voor inzicht en te helpen verantwoorde beslissingen te nemen. Begeleiding waar mogelijk, ondersteunen of overnemen van werkzaamheden indien gewenst.

Iemand blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar financiën. Daarom hecht ik veel waarde aan een heldere uitleg van de regelgeving en mogelijkheden. Het is belangrijk dat alles goed geregeld wordt, én dat je het zelf begrijpt. Daar zet ik mij graag voor in.

Ik begeleid tevens een aantal mensen met een beperking, in samenwerking met welzijnsorganisatie SIG.

Aangezien ik een onafhankelijk eenmansbedrijf heb zonder grote overheadkosten, kan ik mijn diensten tegen een betaalbaar tarief aanbieden. Wees ervan overtuigd dat deze uitgaven zich op de lange termijn terugverdienen.

U kunt van mij betrouwbaarheid, betrokkenheid en geheimhouding verwachten. Het gaat immers om de mens achter de cijfers.

Aangesloten bij de Federatie BelastingRaadgevers en geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Achter de Cijfers, coaching en administratie
Steven Helwig

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.