Persoonlijke groei Coaching - Wandelcoaching

Wandelcoaching in het Noord-Hollands duinlandschap
Heemstede

Mijn naam is Marten Janse. Ik heb een coachpraktijk in het Noord-Hollands duinlandschap. Ik neem mijn cliënten mee de natuur in om te wandelen en te praten.

Ik help mensen de kloof te overbruggen tussen wat hen overkomt en wat ze zelf (zouden) willen doen. Ik help hen de regie terug te vinden over hun levensverhaal zodat ze niet langer geleefd worden maar in hun eigen kracht staan. De activiteit van het fysiek bewegen en de metafoor van de wandeling als beeld voor je levensweg, vormen hierbij de natuurlijke hulpmiddelen.

Ik maak gebruik van beginselen uit de psychologie van de levenskunst en de narratieve psychologie. Simpel gezegd betekent dit dat ik het gesprek en het levensverhaal als vertrekpunt neem en goed luister hoe iemand zijn verhaal vertelt en welke wisselende posities hij inneemt ten opzichte van het onderwerp van gesprek. Analyseren, doorvragen, uitdagen, weerspreken, verbindingen leggen en metaforen aanreiken zijn de vaardigheden die ik in het coachgesprek hanteer.

Vaak zijn drie wandelingen al voldoende om een ommekeer teweeg te brengen en de cliënt weer het initiatief in handen geven om zelf aan de slag te gaan.

Biografie / Over Marten Janse

Ik ben in 1988 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit met een scriptie over: Identiteit en subjectiviteit in taalgebruik. Sindsdien heb ik mijn interesse gehouden in de raakvlakken tussen taal en gedrag.

Zo ben ik bekend geraakt met psychologie, psychoanalyse en cognitieve therapie, NLP en met coaching en begeleiding van individuen. Narratieve Psychologie is de specialisatie waarmee ik mij het meest verwant voel: het leven als een herhaaldelijke interpretatie van ervaringen en voortdurende onderhandeling met je omgeving over de betekenis van dat wat je doet en dat wat jou overkomt.

Psychologie van de levenskunst richt zich op acceptatie van problemen in het leven. Een goed leven is niet een leven waarin je permanent plezier hebt en/of altijd alles als zinvol ervaart, maar een leven waarin je de juiste balans vindt tussen de negatieve en positieve aspecten van het leven.

En met provocatief coachen -zoals Jeffrey Weinberg dat in Nederland heeft geïntroduceerd- help ik je zo snel mogelijk weer zelf het initiatief in handen te nemen, mocht je dit zijn kwijtgeraakt.

Loopbaan
De rode draad in mijn werkervaring bij de overheid en bij TNO, is: maatschappelijke veranderingen. Zo heb ik successen geboekt bij gedragsveranderingen bij vervoerswijzekeuze, situatie-afhankelijke verkeersinformatie boven autowegen, testopstellingen met automatische voertuigen en toekomstgerichte ruimtelijke inrichting van het stedelijk gebied.

Ik heb geleerd dat veranderingen alleen tot stand komen als de omgeving mee beweegt en betrokken partijen elkaars taal spreken.

Trans-3.nl | Wandelcoaching
Marten Janse

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

 

In Nederland zijn bij Bewust Netwerk

 

1.750+ professionals aangesloten

500+ activiteiten gepland

15.000+ nieuwsbrief lezers die ons volgen

 

Wil je duurzaam, gezond en bewust leven?
Zoek een professional of event in jouw regio: