Duurzaamheid Energie- en klimaatbeheer

Er is maar één aarde, daar moeten we het mee doen
Haarlem

Milieudefensie-Haarlem is één van de 45 lokale afdelingen van de landelijke Vereniging Milieudefensie. Begin 2017 telt de afdeling Haarlem met direct aanliggende plaatsen, circa 1400 leden/donateurs.

De visie van Milieudefensie:
Milieudefensie streeft een duurzame, schone wereld na waar het leven goed is en het draagvermogen van de aarde wordt gerespecteerd en ten goede komt aan de gehele wereldbevolking. Wij zien het als onze taak milieuproblemen te signaleren, oplossingen te agenderen en die, waar mogelijk, te helpen verwezenlijken of ervoor te zorgen dat andere organisaties dat doen. Daarbij is het mobiliseren van groepen mensen om draagvlak te laten zien en druk te zetten een belangrijke vaardigheid van Milieudefensie.

Milieudefensie streeft het volgende toekomstbeeld na: 

  • De natuurlijke rijkdommen van de aarde zijn op efficiënte wijze ingezet ten behoeve van de gehele wereldbevolking  met een rechtvaardige verdeling van de beschikbare milieugebruiksruimte voor een ieder.
  • Voldoende grondstoffen, energie, gezonde leefomgeving en natuurwaarden blijven beschikbaar voor toekomstige generaties.
  • Hergebruik, het nalaten van verspilling, minimale emissies, herwinbare energie en natuurbehoud zijn algemeen aanvaarde basisprincipes.
  • De materiële welvaart heeft een niveau waarop een prettig en veilig leven gegarandeerd is zonder dat mens en milieu ondergeschikt zijn aan de economie.
  • Met milieu, levende natuur en natuurlijke hulpbronnen wordt verantwoord omgegaan.

Volgens het VN rapport 'Onze gemeenschappelijke toekomst' : "Duurzame ontwikkeling is die ontwikkeling die voorziet in de behoefte van huidige generaties zonder daarmee de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien".

Biografie / Over Vereniging Milieudefensie

De Haarlemse afdeling van Milieudefensie is opgericht in 1990. De organisatie heeft een kerngroep van 11 actieve leden, die als het nodig is bij acties, steun van haar achterban kan oproepen.

Begin 2017 telde Haarlem met direct aangrenzende plaatsen bijna 1400 Milieudefensie leden/donateurs. Md-H heeft een eigen plaatselijk bestuur, en we voeren actie en/of bemoeien ons met zowel lokale activiteiten als met opgezette ‘acties’ vanuit de landelijke Milieudefensie-vereniging.

Md-H won de "Lokaal Bokaal" 2011: de gevelverlichtingsactie was toen de beste lokale actie van Milieudefensie. Omdat we ter bescherming van natuurbehoud en gezonde milieukwaliteit soms de rechter moeten inschakelen hebben we in 2007 een zelfstandig rechtspersoon opgericht: de Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland; SMNK

Vereniging Milieudefensie afdeling Haarlem e.o.
Vereniging Milieudefensie

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

 

In Nederland zijn bij Bewust Netwerk

 

1.750+ professionals aangesloten

500+ activiteiten gepland

15.000+ nieuwsbrief lezers die ons volgen

 

Wil je duurzaam, gezond en bewust leven?
Zoek een professional of event in jouw regio: