Persoonlijke groei Coaching - Diverse Coaching

Verlangen is de kortste weg naar je ziel
Overveen

Sommige kwesties zijn hardnekkig, vaste patronen of gewoontes waar je vanaf wilt, maar het lukt steeds niet. Wat speelt er nog meer, waarvan je je niet bewust bent? Andere vraagstukken hebben veel lagen en aspecten. Kon je er maar boven hangen, dan had je helderheid.   

Of zit het in de familie?
Kwesties waar jij  mee worstelt, die je niet echt snapt, en die maar niet verdwijnen, kunnen te maken hebben met je familie. Het systeem waarin je opgroeit. Er kunnen verstrikkingen zijn (jij hebt iets op je genomen wat niet van jou is), iets is niet gezien omdat het te zwaar of te verdrietig is, en dat heeft effect op het hele systeem. Voor een gezond systeem is het essentieel dat alles wordt gezien en zijn plek krijgt. Een opstelling helpt daarbij.

Hoe werkt een individuele opstelling?
Een individuele opstelling  helpt bij veelzijdige en hardnekkige kwesties en vraagstukken die een link hebben met je familie. Bij zo’n opstelling formuleren we eerst jouw vraag, en stellen we vast welke aspecten en/of personen een rol spelen. Daarna geef jij ze een plek op de tafel. Met stenen, objecten, of voorwerpen die je zelf meeneemt. Dat geeft overzicht, en vaak ook inzicht.

Vervolgens ontvouwt de opstelling zich verder, door te voelen, door vragen te stellen, de objecten een andere plek te geven. Het is een proces dat rationeel niet valt te verklaren, een groter Weten ‘stuurt’.

Op een bepaald moment is de opstelling rond. Alles is gezien en heeft een plek gekregen.

Biografie / Over Janny ter Meer

Verlangen is de kortste weg naar je zielDat is mijn motto voor coaching, stiltebijeenkomsten, opstellingswerk en sessies met voice dialogue. Verlangen als levenshouding, niet als doel om na te streven. Open, nieuwsgierig hoe het leven zich ontvouwt. 

Ik ben dankbaar dat ik door trainingen zijnsoriëntatie, de leergang systemisch werk, trainingen voice dialogue en het werken met het stijlkwadrantenspel steeds meer kan rusten in ZIJN, en het DOEN kan laten ontstaan. De kennis die ik heb opgedaan, en mijn levenservaring, zet ik in bij begeleiding van kwestie die het verstand te boven gaan. Zielsvragen, onbenoembare zaken, onbegrijpelijke kwesties. 

Spreekt deze benadering je aan? Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.  

Janny ter Meer
Janny ter Meer

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.