Persoonlijke groei Familie- en systeemopstellingen

Constellations at work
Vijfhuizen

Meer kwaliteit in je leven, rust in je hoofd, innerlijke vreugde, vrijer functioneren in je dagelijks leven.

Familieopstellingen is een manier van werken, waarmee de oorzaak van dagelijkse situaties waar je last van hebt, zichtbaar en tastbaar kan worden gemaakt en er een stap gezet kan worden naar heling. Het is voor mensen, die ervaren, dat een lastige situatie zich steeds lijkt te herhalen, op het gebied van relaties: met je familie, je partner, werk, gezondheid, geld, overweldigende emoties.

De oorsprong van deze situaties of gevoelens is vaak gelegen in gebeurtenissen in het grotere familieverband, die als pijnlijk zijn ervaren, die (te) veel verdriet, schuldgevoelens of schaamte oproepen en daardoor niet adequaat verwerkt zijn. Een familielid uit een volgende generatie verbindt zich hier onbewust mee om het te helpen  herinneren.

In een familieopstelling wordt niet gepraat over je situatie, de onderliggende dynamiek wordt zichtbaar
In familieopstellingen werken we met representanten voor mensen of abstracties. Zij krijgen een plaats in de ruimte en krijgen informatie in de vorm van fysieke en emotionele gewaarwordingen.

  • Mia Macke van Constellationswork past de methodiek sinds 2005 toe in haar praktijk. Zij combineert haar kennis van en ervaring met familieopstellingen met een open houding naar elke opstelling. Al haar zintuigen en intuïtie staan open voor beelden, woorden, associaties, om de opstelling zich te laten ontvouwen.

Mia Macke geeft workshops familieopstellingen met open inschrijving, zij geeft workshops op maat en werkt individueel met mensen. Zij werkt ook met Engels sprekende mensen.

Biografie / Over Mia Macke

Mijn naam is Mia Macke (1949). Sinds 2005 werk ik als begeleider van familieopstellingen.

Mijn leven lang al ben ik gefascineerd door menselijke relaties. Ik werkte in het club- en buurthuiswerk, gaf cursussen conflicthantering en communicatietrainingen, en volgde o.a. een opleiding bewegingsexpressie (yoga, dans en drama).

Sinds ik met familieopstellingen in aanraking kwam, en ik zo bevoorrecht ben om zelf opstellingen te mogen begeleiden, is mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling in een stroomversnelling terecht gekomen.

Het begeleiden van familieopstellingen past helemaal bij mij. In dit werk ervaar ik een groeiende natuurlijke spiritualiteit in mijzelf. Ik put uit mijn levens- en werkervaring, en al mijn zintuigen en vooral mijn intuïtie, staan open om elk specifiek issue in een opstelling op te kunnen helderen. Ik volg nog regelmatig seminars (familie)opstellingen om me verder te ontwikkelen en om inspiratie op te doen.

Macrobiotiek (een Oosterse levens- en voedingsleer, gebaseerd op het principe van yin en yang en de 5 transformaties) geeft richting aan mijn leven. Ik ben geïnspireerd en gevoed door cursussen intuïtief tekenen, beweging en dans, meditatie en mantra zingen, diverse vormen van therapie, en het leven zelf.

Constellations at work
Mia Macke

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

 

In Nederland zijn bij Bewust Netwerk

 

1.750+ professionals aangesloten

500+ activiteiten gepland

15.000+ nieuwsbrief lezers die ons volgen

 

Wil je duurzaam, gezond en bewust leven?
Zoek een professional of event in jouw regio: