Persoonlijke groei Familie- en systeemopstellingen

Constellations at work
Haarlem

Meer kwaliteit in je leven, rust in je hoofd, innerlijke vreugde, vrijer functioneren in je dagelijks leven.

Familieopstellingen is een manier van werken, waarmee de oorzaak van dagelijkse situaties waar je last van hebt, zichtbaar en tastbaar kan worden gemaakt en er een stap gezet kan worden naar heling.

Familieopstellingen is voor mensen, die ervaren, dat een lastige situatie zich steeds lijkt te herhalen, op het gebied van relaties: met je familie, je partner, werk, gezondheid, geld, overweldigende emoties.

De oorsprong van deze situaties of gevoelens is vaak gelegen in gebeurtenissen in het grotere familieverband, die als pijnlijk zijn ervaren, die (te) veel verdriet, schuldgevoelens of schaamte oproepen en daardoor niet adequaat verwerkt zijn. Een familielid uit een volgende generatie verbindt zich hier onbewust mee om het te helpen  herinneren.

In een familieopstelling wordt niet gepraat over je situatie, de onderliggende dynamiek wordt zichtbaar. In familieopstellingen werken we met representanten voor mensen of abstracties. Zij krijgen een plaats in de ruimte en krijgen informatie in de vorm van fysieke en emotionele gewaarwordingen.

Mia Macke van Constellationswork past de methodiek sinds 2005 toe in haar praktijk. Zij combineert haar kennis van en ervaring met familieopstellingen met een open houding naar elke opstelling. Al haar zintuigen en intuïtie staan open voor beelden, woorden, associaties, om de opstelling zich te laten ontvouwen.

Mia Macke geeft workshops familieopstellingen met open inschrijving, zij geeft workshops op maat en werkt individueel met mensen. Zij werkt ook met Engels sprekende mensen.

Constellations at work
Mia Macke

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.