Persoonlijke groei Centra voor Bewustwording

Brise Suave - centrum voor spirituele, sociale en kunstzinnige ontwikkeling
Zuidbroek

We hebben met ons werk een idealistische bedoeling. In ons begeleidende en ondersteunende werk richten we ons niet op de bestrijding van symptomen. We gaan ervan uit dat deze symptomen duiden op een spirituele behoefte en/of doorbraak. We kunnen helpen om je bewust te worden wat en hoe je wilt veranderen. We kunnen deze verandering niet voor jou realiseren, maar we kunnen je hierbij wel ondersteunen.

We werken op verschillende lagen. Zo kunnen we samen een ander licht te laten schijnen op je menselijke problemen. Deze problemen kunnen van allerlei aard zijn: individuele problemen zoals depressie of angst, relationele problemen of je kinderen maken een moeilijke tijd door.

Ook is het mogelijk om je leven meer inhoud en zin te geven door kunstzinnig te ontwikkelen. Zeker als je al een zekere affiniteit, of aanleg hebt in deze richting, kan dit waardevol zijn.

Daarnaast kun je samen met ons het spirituele pad op te gaan. Deelname aan een meditatiegroep is dan een goed eerste begin. Van hier uit kan worden deelgenomen aan allerlei groepen die jou spiritueel ondersteunen.
Het spirituele pad is het levenspad waarop we onze levensvreugde, levensmoed, mededogen en helderheid kunnen ontplooien. Het is het pad waarop we onszelf leren kennen en de obstakels opruimen die deze eigenschappen onderdrukken. Deze fundamentele eigenschappen hoeven we niet te verwerven, maar bezitten we door onze menselijke geboorte. We richten ons op zelfonderzoek (levenswijsheid) en het beoefenen van zachtmoedigheid.

Brise Suave

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.