Gezondheid Stressmanagement

Stresshantering - stresspreventie - stresscounseling
Eindhoven

STRESS.
Stress is op zich een natuurlijke reactie van het lichaam op een gebeurtenis.

Als de stress te lang voortduurt en niet door herstel gevolgd wordt raakt het lichaam in onbalans. Mogelijk dat je ziek wordt en allerlei lichamelijke en psychische klachten ervaart. Met overspannenheid, chronische vermoeidheid of misschien zelfs een burn-out tot gevolg.

STRESSHANTERING - STRESSPREVENTIE - STRESSREDUCTIE DOOR AANDACHTTRAINING.

Het leven verandert voortdurend. Als we niet of moeizaam meebewegen met de levensstroom, ons niet of moeilijk kunnen aanpassen aan onze omgeving ervaren we stress. Gevolgen van chronische stress kunnen zijn constante vermoeidheid, slecht slapen, te weinig energie, te veel of juist te weinig eten. Pijnklachten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn of maagpijn.

De 8 weekse Aandachttraining kan je helpen inzicht te geven in jouw onheilzame levenspatronen.Je kunt leren beter met de stressgerelateerde klachten om te gaan. En vaardigheden ontwikkelen om beter voor jezelf te zorgen, ook in mindere tijden. Je spreekt je eigen krachtbronnen aan, neemt het heft in eigen handen. Levert een actieve bijdrage aan je welzijn en gezondheid.

Zaden van Aandacht
Conchita van Iersel

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.