Persoonlijke groei Opleiding en Training

Intuïve Ontwikkeling, Healing, Reading en Lightworker
Eindhoven

Mens & Intuïtie is als instituut gericht op het bewustworden van en praktisch omgaan met intuïtie en energie. Intuïtie gebruik je iedere dag, maar vaak twijfel je aan de informatie die "zomaar" bij je opkomt.

Je bent dan geneigd te denken dat je intuïtie een louter subjectieve aangelegenheid is. Maar als je je intuïtie leert ontwikkelen kun je jezelf en je omstandigheden steeds helderder gaan zien. Een helderheid die ontstaat doordat je door je intuïtie beter contact krijgt met je spirituele bron.

Mens & Intuïtie verzorgt beroepsopleidingen Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading en Lightworker (Leading).

 

Mens & Intuïtie is erkend door het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Mens en Intuïtie
Mens en Intuïtie

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.