Gezondheid Natuurgeneeskunde

Interessante brochures over gezondheid van lichaam, ziel en geest. Het lezen waard!
Dronten

Huisartsen zijn steeds meer bezig om klachten te verhelpen in plaats van deze te voorkomen. Bovendien verleren we meer en meer de kennis over zelfmedicatie.
De antroposofische geneeskunde heeft een schat aan natuurlijke behandelwijze, gezondheidstips, natuurlijke preparaten en medicijnen waarmee we klachten en ziektes kunnen verlichten en voorkomen.

Ziektes maken ons snel bewust van het feit dat we niet gezond zijn. Als we wel gezond zijn weten we vaak niet hoe dat komt. We horen wel over gezond eten en gezond leven maar wat houdt dat in voor lichaam, ziel en geest?

Stichting Centrum Sociale Gezondheidszorg geeft al meer dan 25 jaar brochures, Gezichtspunten, uit op het gebied van gezondheid van lichaam, ziel en geest. Inmiddels zijn er meer dan 50 verschenen die te bestellen zijn via onze website gezichtspunten.
De brochures zijn goed toegankelijk en vragen niet veel voorkennis. We proberen de prijs zo laag mogelijk te houden zodat deze geen belemmering kan zijn.

Gezichtspunten zijn brochures die verschillende onderwerpen diepgaand benaderen, waarbij de mens niet alleen gezien wordt als een verzameling spieren, botten en chemische processen, maar als een bezield wezen met een lichaam, ziel en een geest. Als we ons gezond voelen is de verhouding tussen deze drie zo optimaal mogelijk.

In de Gezichtspunten worden steeds verschillende invalshoeken beschreven zowel vanuit bepaalde ziektes als vanuit algemene gezichtspunten.
Bijvoorbeeld Gezichtspunt 33 De oerbronnen van gezondheid. Hierin staat niet het zieke maar het gezonde centraal. Waar komt gezondheid vandaan en hoe kunnen we gezondheid bevorderen?

Bijvoorbeeld Gezichtspunt 16 Biografie en ziekte. Hierin staat beschreven hoe ziekte onder andere zijn oorzaak kan vinden in de keuzes die mensen maken in hun leven. Er worden wetmatigheden en gezichtspunten aangereikt om op een nieuwe manier naar ziekte en gezondheid te kijken.

De Gezichtspunten bieden ook hele praktische informatie over gezondheid en ziekte zoals Gezichtspunt 20 Gids voor ziektepreventie en zelfmedicatie. Met deze handige gids kunt u veel klachten zelf nakijken en behandelen en wordt duidelijk wanneer u een arts moet raadplegen. Elke brochure bevat naast een inhoudelijk deel ook praktische informatie.

Wij nodigen u van harte uit om onze website te bezoeken om te zien of er brochures zijn die bij uw situatie en vragen passen. GEZICHTSPUNTEN

Stg. Centrum Sociale Gezondheidszorg
Jan Saal

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.