Gezondheid Acupunctuur

Acupunctuur, Auriculotherapie (ooracupunctuur), Sportverzorging. Cupping, Medical Taping Concept
Dronten

Harry Barenbrug Registertherapeut BNG ® Lid van VBAG

Ik ben oorspronkelijk opgeleid tot Klinisch Perfusionist. Naast mijn werk in de open-hartchirurgie had ik al in 1980 een praktijk voor Auriculotherapie (ooracupunctuur).

Na mij ruim 25 jaar bezig te hebben gehouden met bloedbehandeling en bloedcirculatie in de chirurgie (perfusie en autologe bloedtransfusie) heb ik me daaruit teruggetrokken en ben mij in de informatica gaan verdiepen. De interesse voor acupunctuur is echter gebleven.

Ik ben naast werk in mijn acupunctuurpraktijk in part-time dienst bij EZDA (Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam) waar ik betrokken ben bij het optimaliseren van elektronische uitwisseling van medisch inhoudelijke informatie tussen zorgverleners. Daarmee probeer ik de kwaliteit van zorg te verbeteren en kans op fouten te verminderen.

Ik ben aangesloten bij VBAG en RBNG waardoor u, afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekering, uw factuur kunt declareren.

Praktijk voor Acupunctuur, Auriculotherapie, Massage en Medical Taping Concept
Harry Barenbrug

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.