Persoonlijke groei Psychotherapie

Wielwerk coach - Psychotherapie
Dordrecht

Als coach volg ik de tweejarige erkende HBO opleiding en werk ik vanuit de Wielwerkmethode. Deze methode gaat uit van een natuurlijke cyclus en de stroom in alles wat leeft. Denk aan de cyclus van een jaar dat de vier seizoenen in zich mee draagt. Ook wij volgen vaak een stroom zonder dat we ons daar bewust van zijn. Door deze stroom bewuster te gaat beleven ontstaat er ruimte om keuzes te maken. Er wordt gewerkt vanuit een holistisch perspectief. De term holistisch staat voor heel. Ik zie de mens als een geheel dat bestaat uit verschillende elementen zoals gedachten, energie, emoties en het lichaam. Deze elementen zijn in het geheel met elkaar verbonden en be├»nvloeden elkaar voortdurend. Door de samenhang te ontdekken tussen deze elementen, kan er meer inzicht ontstaan in wie je nu werkelijk bent onder al deze lagen. Dit kan je helpen bij het oplossen van een probleem of het bereiken van een doel. Ik werk onder andere met de volgende technieken;

gesprekstechnieken

ontspanningsoefeningen

visualisatietechnieken

trancewerk

cognitieve gedragstherapie

Rationeel-Emotieve Therapie (RET)

Neuro-Linguistisch Prorgrammeren (NLP)

energetische technieken waaronder Reiki

Een coachingstraject bestaat uit gemiddeld 5 sessies en een intakegesprek. Er wordt altijd gewerkt naar een specifiek en concreet doel. Dit doel wordt tijdens het intakegesprek vastgesteld. Wanneer het doel is behaald is de coaching afgerond.  

Grootmoeder Wilg
Sjanneke Asmawidjaja

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.