Persoonlijke groei Psychosociale therapie

Opstellingen vanuit 9 essentiële Levensthema’s Samenvatting:
Den Haag

Verrijk jezelf met THEMA-OPSTELLINGEN

Opstellingen zijn een krachtig middel om inzicht te verkrijgen in belangrijke kwesties.

In deze serie van negen avonden worden achtereenvolgens negen essentiële levensthema’s behandeld: Familie, Partnerrelatie, Ouders en kinderen, Intimiteit & Seksualiteit, Gezondheid, Werk, Verlies, Zingeving, Jouw plek in de wereld.

We werken met korte opstellingen en systemische oefeningen, waarbij iedereen aan bod komt, in principe met een vaste groep deelnemers.

Mocht je geïnteresseerd zijn in één of meerdere thema’s dan kun je je voor die specifieke thema-avond(en) inschrijven.

Biografie / Over Margje Tiemstra

Na een 20-jarige theatercarrière en 15 jaar docentschap Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool Leiden, werk ik als freelancer in familieopstellingen, trainingen en verdiepend individueel werk. Sinds 2001 heb ik mijn eigen praktijk.

Ik heb mij therapeutisch bekwaamd in Psychodrama, Voice Dialogue, Familie- en Systeemopstellingen, Relatietherapie, Een Taal erbij / Contextuele Therapie, NLP, PSYCH-K en Traumawerk. 

Mij beweegt de ontdekkingstocht naar de vele dimensies van ons bestaan en hoe wij ons als mens hierin vrijer kunnen bewegen. Mijn kracht ligt in het vanuit de kern in beweging brengen van processen in mensen en tussen mensen onderling.

De ‘lemniscaat’ (‘striklijn’) is hierbij mijn formule; dit wiskundig symbool verbeeldt tevens het evenwicht tussen het stoffelijke en het geestelijke.

Familieopstellingen Den Haag
Margje Tiemstra

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.