Persoonlijke groei Coaching - Wandelcoaching

Be Essence - bezield leven
Voorburg

Wandelcoaching is méér dan wandelend coachen. 

Tijdens wandelcoaching gebeurt er van alles wat in een sessie binnenskamers niet aan de orde komt:  je ziet, ruikt en hoort de natuur en dieren, je voelt het weer en je bent in beweging. We lopen naast elkaar of soms achter elkaar en vaak is er geen oogcontact. Dit wordt als prettig ervaren: het geeft meer ruimte tot introspectie, je kunt vrijer spreken en geconcentreerd luisteren. 

Door de eenheid van al het leven zal de natuur en alles wat er tijdens een sessie gebeurt, een spiegel zijn van en voor je bewustzijn. Bomen, dieren en het weer zullen, verrassend genoeg, je tonen wat je mag zien en weten. De natuur reikt het allemaal moeiteloos aan waardoor je onbewuste kennis en wijsheid, bewust kan worden.

De antwoorden bevinden zich immers al in jou.

Be Essence
Saskia Willockx

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.