Persoonlijke groei Familie- en systeemopstellingen

Familie- en Systeemopstellingen - liefde als helende kracht
Den Haag

Wanneer je je leven niet meer ‘voluit’ kunt leven, vastzit in vicieuze cirkels, je telkens terugkerende problemen ondervindt met je partner, je baas, je kind, jezelf… dan kan een Familie- of Systeem-opstelling hier een verrassend licht op werpen.

Op een directe manier wordt duidelijk wat onder de oppervlakte speelt en invloed heeft op je leven en de keuzes die je maakt.

De Opstellingen vinden plaats in een groep. Iemand brengt een onderzoeksvraag in en vraagt anderen uit de groep om familieleden of een thema te representeren.

Door een aantal fasen te doorlopen ontvouwen zich nieuwe inzichten, doorbraken en wordt een wezenlijke stap naar balans gezet.

 

Familieopstellingen Den Haag
Margje Tiemstra

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.