Persoonlijke groei Mindfulness & Compassie

Mindfulness, (Zelf)Compassie en ACT Den Haag. Trainingen, workshops, stiltedagen en individuele traj
Den Haag

Mindfulness staat voor open en bewust aanwezig zijn in het huidige moment en zonder (voor)oordeel kunnen waarnemen wat er hier-en-nu plaatsvindt. Dat klinkt simpel, maar in de dagelijkse praktijk valt dat vaak tegen.

We leven in een hectische maatschappij. Alles moet sneller, efficiƫnter en beter. Wij eisen steeds meer van onszelf. De hoeveelheid te verwerken prikkels in de afgelopen decennia is enorm toegenomen. Mindfulness helpt om weer bij jezelf te komen en te leren omgaan met de stress, pijn en ander ongemak. De training leert ook om stil te staan bij de dingen die er echt toe doen. Bewust en open aanwezig zijn bij wat er is.

In onze cultuur denken we bij compassie meestal eerst aan mededogen voor anderen. We kunnen echter ook compassie ontwikkelen voor onszelf. Zelfcompassie blijkt bevorderlijk te zijn voor ons psychisch en lichamelijk welzijn en voor ons sociale functioneren.

Voor de zelfcompassietraining is het niet noodzakelijk om eerst een mindfulnesstraining te doen.

De compassietraining (met ook veel aandacht voor zelfcompassie) is een vervolgtraining na mindfulness.

De ACT-training (Acceptance and Commitment Training) is gericht op wat je echt wilt doen in het leven. ACT werkt, net zoals mindfulness, vanuit het hier-en-nu. In die zin is het een mooie aanvulling op de mindfulnesstraining. Mindfulness is een onderdeel van de ACT-training. In de training voor mensen die nog geen mindfulness gedaan hebben zal extra aandacht voor mindfulness zijn.

Individuele trajecten zijn ook mogelijk. Ik bied individuele mindfulness, ACT-therapie, counseling en coaching. Kijk voor meer informatie op www.aynispirit.nl

AyniSpirit
Ineke Moers

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.