Persoonlijke groei Psychotherapie

Vrij Door Ervaren
Den Haag

Hier en nu

In Gestalttherapie kom je in beweging doordat je gaat ervaren wat je doet, laat en wilt, en hoe je dat doet. Als jij je bewust wordt van je patronen, heb je de eerste tool in handen om vastzittende gewoontes, ooit handig en zinnig maar nu belemmerend, stap voor stap los te maken en te experimenteren met nieuw gedrag, dat beter past bij wie je nu bent. Praktisch, met gevoel èn verstand, in het hier en nu. Je gaat als het ware ruimer in je vel zitten, je ziet nieuwe mogelijkheden en je kunt er direct mee uit de voeten. Het verleden laten we met rust, tenzij er dingen zijn uit het verleden die nu nog spelen. Daar hoeven we niet naar te graven of spitten, omdat het dan in het hier en nu actief is.

 

Gestaltpraktijk Jacqueline Sorel
Jacqueline Sorel

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.