Persoonlijke groei Coaching - Lifecoaching

Levenspad vinden
Den Haag

Onze ware levensweg kunnen we alleen bewandelen vanuit ons hart waarbij ons verstand behulpzaam is. Door goed te luisteren naar lichaam en geest kom je steeds dichter bij jezelf. Je leert vanuit je hart keuzes te maken. Met life coaching begeleid ik je op dit pad. De reis van je hoofd naar je hart is een intense en leerzame ervaring, die meer rust en geluk brengt.

 

Methodieken:

SATé® (vroeger Dynamic Attachment Repattering Experience volgens Diane Poole Heller)

Deze benadering geeft inzicht in de vroegste hechtingstrauma’s en helpt deze te onderscheiden van andere traumatische facetten van jouw problematiek. Bovendien biedt ze specifieke tools voor de aanpak ervan.

 

Familieopstellingen

Letterlijk een filmisch beeld maken in de ruimte helpt inzicht te krijgen in je situatie. Dit gebeurt individueel.

 

Time Line Therapy

Het daadwerkelijk uitzetten van je levensloop op een lijn helpt om de gebeurtenissen te plaatsen en opnieuw een plek te geven.

 

MIR-Methode®

MIR betekent Mentale en Intuïtieve Reset. De MIR-Methode® is een zelfhelingsmethode voor mensen met emotionele en lichamelijke klachten die daarmee zelf aan de slag willen.

 

NLP

Met Neuro Linguïstisch Programmeren krijg je inzicht in de interactie tussen de zintuiglijke waarnemingen en ons neurale systeem, in verbale en non-verbale communicatiesystemen. Je ontdekt ook hoe je automatische denk- en gedragspatronen kunt veranderen.

 

Nano Tech Power Deck

Dit is een op NLP gebaseerd kaartspel. Het helpt om jezelf te begrijpen en te veranderen.

 

Hans Samson

Praktijk De Lianen voor trauma healing, life coaching en psychosomatiek

Samson Maatwerk B.V. /praktijk De Lianen
Hans Samson

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.