Persoonlijke groei Coaching - Diverse Coaching

'Mag jij om Hulp vragen?'
Delft

Online Coching is Verbindend en Doeltreffend.

In een relatief korte tijd, ga je merken dat je je beter gaat voelen, er ruimte komt voor jouw unieke "zijn" en het vertrouwen dat dat de bron is van waaruit je leeft. Vanuit je eigen vertrouwde omgeving ga je aan de slag, binnen een beveiligde online omgeving (Pluform).

Jouw intrinsieke motivatie wordt aangeraakt en zodra je dit ervaart, merk je dat je jouw stappen in het proces aan het zetten bent. 

Het online coachtraject verloopt via het ABC model en de eCP methode.

 

De 3 fasen van het ABC-model:

  1. Analyse: Het in kaart brengen van de huidige situatie.
  2. Internalise: Er wordt actief en intensief samengewerkt tussen coach en cliënt om de gekozen  doelstellingen te realiseren.
  3. Sustain: Staat het waarborgen van de duurzaamheid van de behaalde doelstellingen centraal. De behaalde resultaten zullen hierdoor niet van korte duur zijn maar bestendigd worden voor de toekomst.

 

De eCP-methode bevat ingrediënten om online communicatie effectief vorm te geven. De eCP-methode bestaat uit 8 stappen en bevat twee belangrijke aspecten:

  • Analytisch lezen: de onderliggende behoefte van de cliënt achterhalen met behulp van de taalhandelingen van taalkundige Searle. 
  • Strategisch schrijven: het vormgeven van de (werk)relatie met behulp van de taalstrategieën van de taalwetenschappers Brown en Levinson. 

Biografie / Over Monique Mom

Monique Mom, geboren 16-12-1957. Moeder van twee prachtige dochters en hun fijne partners. Stapelgek op mijn eerste kleinkind. 

Ik vind het heerlijk om te schilderen en te beeldhouwen.

Door mijn ruime ervaring in mijn werk als coach en adviseur en mijn levenservaring, heb ik de tools om samen met jou een pad te bewandelen waarin ik je help om met een andere blik te gaan kijken , naar jouw situatie en naar jouw doel wat je wil bereiken. 

In mijn leven heb ik net als ieder ander de "hobbels"van het leven mogen ervaren. 

Ik heb het verdriet van het verlies van dierbaren ervaren, mantelzorg verleend , burn-out/depressie doorgeworsteld.

Alle momenten in mijn leven, hebben me weer verder gebracht in wie ik ben en ben blij dat ik ben gaan vertrouwen daarop. Samen met lieve mensen om mij heen en ook professionals die mij inzichten hebben geboden. Niemand kan het echt alleen!

Ik werk al ruim 12 jaar met plezier als coach ,online coach en adviseur werk in loondienst.
In 2018 heb ik de in company opleiding tot Online Coach gevolgd.

Het gevoel en de gedachte die gelijk opkwam was, Wauw! … wat een mooi instrument om in te zetten. Ik ben ook erg blij dat ik de specialisatie opleiding heb gevolgd en met goed gevolg heb afgerond.

Het online coachen raakt aan wat ik het liefste wil doen. Mensen ondersteunen in de stappen of stapjes die voor hen tot meer inzichten leiden en een ander proces van bewustwording op gang komt.

MM-Onlinecoaching.nl
Monique Mom

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

 

In Nederland zijn bij Bewust Netwerk

 

1.750+ professionals aangesloten

500+ activiteiten gepland

15.000+ nieuwsbrief lezers die ons volgen

 

Wil je duurzaam, gezond en bewust leven?
Zoek een professional of event in jouw regio: