Persoonlijke groei Kinderen-Ouders

Praktijk Fitis, Integratieve Kindertherapie en systemische Ouderbegeleiding
Culemborg

Integratieve Kindertherapie is een kortdurende, oplossinggerichte, holistischde vorm van psychotherapie voor kinderen tot ongeveer 13 jaar, waarbij het kind centraal staat.
Bij sociaal-emotionele of gedragsproblemen, psychosomatische klachten, verstoring van slaap- of eetgewoontes, verdriet, rouw, scheiding- of pestproblematiek...enz.

Ik stem af op je kind en ga al spelend in gesprek. Dit kan tekenend zijn, via drama, met (hand)poppen en knuffels, metaforen, imaginatie en meer.

Mijn werkwijze is systeemgericht, wat betekent dat ouders kunnen kiezen voor een individuele opvoedopstelling of tafelopstelling naast de gangbare oudergesprekken. Daarnaast zijn ook ouder-kindsessies mogelijk waarin ik een vertaalslag maak tussen ouder en kind.

Als Integratieve Kindertherapeut werk ik vanuit het besef dat kinderen alles zelf al weten, kunnen én uiteindelijk ook gaan doen. Ik maak de weg voor hen vrij zodat zij hun eigen oplossingen kunnen vinden en toepassen, met de nodige ruggensteun van hun ouders.

Na 10 jaar in dienst van instellingen te hebben gewerkt als sociaal pedagogisch hulpverlener startte ik in 2008 mijn Praktijk Fitis als Integratieve Kindertherapeut. Hiermee kwam de weg vrij om flexibel en echt afgestemd op (de hulpvraag van) kinderen en hun ouders mijn koers te bepalen.

Praktijk Fitis, Integratieve Kindertherapie, Ouderbegeleiding, Familieopstellingen
Joke Andringa

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.