Persoonlijke groei Relatietherapie

Relatietherapie vanuit een spirituele grondhouding
Culemborg

 

Mensen hebben grofweg twee grote verlangens: het verlangen om samen te zijn en zich te verbinden met anderen - én het verlangen om vrij te zijn en het leven zelf richting te geven. Dit lijkt tegenstrijdig, maar het is werkelijk mogelijk om vanuit eigenheid een relatie te hebben èn met je geliefde  heel erg samen te zijn.

Daar is wel wat voor nodig, nl:

Dat je jezelf te blijft voelen, speciaal als je met je partner bent. Acceptatie van wat je denkt en voelt is de sleutel daarvoor. Dit leidt nl tot grotere intimiteit met jezelf. en meer zelfvertrouwen.

Dat je zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen gevoelens, zowel de leuke als de pijnlijke en negatieve, en voor je eigen geluk.

Dat je die negatieve gevoelens niet op je partner afreageert maar ze wel bespreekbaar maakt.

Dat jullie beiden zelfstandige volwassenen zijn die geen enkel recht op elkaar hebben.

Het is daarom belangrijk om te leren jezelf gerust te stellen en daarvoor niet afhankelijk te zijn van je partner.  Ook als je jezelf (nog) niet gerust kunt stellen, b.v bij verlatings-angst, kun je daar verantwoordelijkheid voor nemen. Want dan kun je vragen of en hoe je partner daar rekening mee wil houden. Of zelf een passende aktie ondernemen.

Ik wil jullie in dat leerproces graag een helpende hand bieden.

Ik heb een post-doctoraal traject relatietherapie doorlopen, en systemisch werk gedaan, maar de relaties met mijn vrouw en kinderen en mijn spirituele werk vormen de  inspiratiebronnen voor dit werk. 

 

 

 

 

 

praktijk voor lichaams- en zijnsgerichte therapie
Alex Adler

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.