Persoonlijke groei Coaching - Diverse Coaching

Coaching met paarden is: Voelen, Ontdekken, Ervaren en Leren met behulp van een paard. Kortweg: VOEL
Voorhout

Paardencoaching wordt veel gebruikt om gevoelens en gedragspatronen bij individuen, teams en/of gezinnen inzichtelijk te krijgen en te veranderen. Binnen deze coachingsmethode worden paarden ingezet als spiegel voor het gevoel en gedrag van mensen. Paarden merken of gedrag overeenstemt met wat iemand écht vindt en wil. Ze kijken door houding en woorden heen en screenen het gevoel van de cliënt. Paarden laten dat direct zien in hun eigen gedrag. Paardencoach en pedagoog Simone van der Slot leest af wat het paard oppikt en gaat hier met de cliënt over in gesprek.

Paarden zijn kuddedieren en vluchtdieren. Voor een paard is een kuddegenoot van levensbelang, want samen kunnen vluchten bij gevaar is hun eerste overlevingstactiek. Ze screenen hun kuddegenoten dan ook constant om zwakheden en spanningen op te kunnen sporen en proberen deze dan ook nog voor ze op te lossen door spanningen over te nemen. Dit alles gaat via lichaamstaal om zo min mogelijk op te vallen bij roofdieren.

 

Doel en effect 
Het doel van paardencoaching is dat de cliënt inzicht krijgt in de processen en gevoelens die er bij hem / haar spelen. Weggestopte emoties en gevoelens komen los en maken dat de cliënt er weer verder mee kan. Loslaten, accepteren en verwerken van gevoelens is dan weer mogelijk.

Direct na of zelfs al tijdens de sessie zal de cliënt verlichting van spanning ervaren. Dit komt doordat het paard spanningen van de cliënt overneemt. Daarnaast wordt de cliënt uitgenodigd om stil te staan bij zijn/haar gevoel en dit ook toe te laten. Niet zelden reageren cliënten emotioneel op de confrontaties van het paard.

Het effect van een paardencoachsessie werkt zo’n twee tot drie weken door. In de weken na de eerste sessie zal de cliënt steeds meer inzichten krijgen van waar het paard te cliënt mee heeft geconfronteerd.

 

Krachtig en Confronterend

Het is mogelijk om van te voren een hulpvraag in te brengen, maar het is ook mogelijk om er ‘blanco’ in te stappen en te kijken hoe de paarden reageren en welke thema’s er voortkomen uit het contact met de paarden. In een enkele sessie kan al veel bereikt worden en losgemaakt worden, in eventuele vervolgsessies kunnen thema’s verder uitgewerkt worden, overtuigingen omgebogen worden etc.

Paardencoaching is een zeer krachtig en confronterend middel. Enkele sessies bij het paard zijn vaak voldoende om de cliënt nieuwe inzichten te verschaffen. In een op maat gemaakt traject, werken cliënten aan hun doelen. Paardencoachsessies voor kinderen en jongeren worden vaak gecombineerd met activiteiten omtrent verzorging van de paarden. De deelnemer leert op deze manier o.a. verantwoording te nemen, af te stemmen over taken, hulp te vragen en zorg te dragen voor een dier. Tijdens de paardencoachsessies zal niet gereden worden op de paarden maar enkel naast het paard gewerkt worden.

Risico’s
Er wordt gewerkt met betrouwbare dieren die gewend zijn aan het contact met mensen en kinderen. Echter, het blijven wel sterke (vlucht)dieren en zijn dus niet voor 100% betrouwbaar. Een ongeluk zit in een klein hoekje! Het is daarom van belang dat zowel de cliënt als de aanvragers en ouders en/of voogd zich bewust zijn van mogelijke risico’s op schade of letsel. Het dragen van stevige schoenen is verplicht!

 

Doelgroep
Kinderen vanaf +/- 5 jaar, jongeren en ook volwassenen kunnen met hun hulpvraag terecht. Ook volwassenen, gezinnen en teams kunnen terecht bij VOEL!

VOEL! Coaching met paarden
Simone van der Slot

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.