Persoonlijke groei Coaching - Diverse Coaching

Vitaliteitscoach voor mensen met (risico voor) hart- en vaatziekten
Lisse

Na mijn hartstilstand in 2010 ben ik goed hersteld. Dankzij de goede zorg maar ook door mijn eigen vitaliteit en veerkracht en de wijze waarop ik mijn zelfhelend vermogen heb gestimuleerd.

Na mijn eerste herstel was voor de reguliere zorg het ‘probleem’ opgelost. Maar waarom was mijn hart ziek geworden? Wat kon ik zelf doen om ervoor te zorgen dat ik echt ‘beter’ zou worden? Ik vond mijn weg in het bouwen aan mijn vitaliteit en veerkracht, en merkte dat dat verder gaat dan gezonde voeding, voldoende beweging en ontspanning.

Sindsdien heb ik me omgeschoold om anderen te kunnen begeleiden om hun vitaliteit en veerkracht te vergroten. Ik coach vanuit verbinding, vertrouwen en zorgvuldigheid. Daaruit is de HartExpertsmethode voortgekomen. In de coaching groeit de intrinsieke motivatie van de cliënt om duurzaam aan zijn/haar vitaliteit en veerkracht te bouwen.

Het is mijn missie dat mensen geen hart- of vaatziekten meer krijgen. Dat maakt dat ik naast mijn coachwerkzaamheden ook graag meedenk en -werk aan preventie en beter beleid. Daarom heb ik ja gezegd toen ik werd gevraagd deel uit te maken van de gebruikerscommissie van het Benefit consortium, een initiatief van de Universiteit van Leiden. Het doel is om een gezonde leefstijl aantrekkelijker te maken. Met mijn werk wil ik een brug bouwen tussen de reguliere en complementaire zorg op basis van gelijkwaardigheid. 

HartExperts
Mirjam Ruigrok-Loos

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.