Persoonlijke groei Lichaamsgerichte Therapie

Leven in Beweging - cursussen en individuele sessies
Amsterdam

Leven 'op eigen kompas' 

De huidige manier van leven heeft veel mogelijkheden en een hoog tempo. Telkens moet je keuzes maken. Met denken alleen kom je er niet altijd uit. 
Leven 'op eigen kompas', vanuit een balans tussen verstand en gevoel, vraagt om nieuwe vaardigheden.


Als je 'teveel in je hoofd zit', betekent dat eigenlijk dat je 'te weinig in je lichaam zit'. Je voelt via je lichaam. Veel gevoelens hebben we ieder op onze eigen manier leren onderdrukken en beheersen omdat ze lastig of niet gewenst waren. Binnenhouden wat er eigenlijk uit wil, doe je met je spieren. Dat kost veel energie en geeft spanningen.

Het gaat er om de natuurlijke stroom van emoties weer op gang te brengen en te leren 'beheren' in plaats van te 'beheersen'. Met uitgekiende oefeningen herstellen we de verbinding met het lichaam. Doorstroming en energie komen op gang en daarnaast leer je letterlijk stil te staan bij signalen van je lichaam. Je leert gevoelens gewaar te worden en toe te staan en de spanningen geleidelijk los te laten. Zo ontstaat acceptatie en ruimte voor je verdriet, je levenslust, je boosheid, je kracht en je verlangens.

Je ontdekt je mogelijkheden en ervaart waar je grenzen liggen. Sommige grenzen kunnen worden verruimd, waardoor je vrijheid gaat ervaren. Andere grenzen zijn er juist om dichterbij te halen om je authenticiteit en veiligheid te waarborgen. Je leert je lichaam te gebruiken als een betrouwbaar kompas.

Met technieken om te 'aarden' ga je stevig op je benen staan zodat je de gevoelens die het leven met zich meebrengt 'vanuit je eigen aard' kan dragen.EndFragment


(Zie voor praktische info mijn website)

Leven in Beweging
Rudolphine Backer

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.