Persoonlijke groei Mindfulness & Compassie

Mindfulness aan het IJ, acht weekse training
Broek in Waterland

Wil jij ook Mindfulness als vaardigheid aanleren? Mindfulness is een vaardigheid. Het woord is afkomstig uit het vocabulaire van de Boeddha. Je zou deze vaardigheid kunnen definiëren als:

Mindfulness is awareness that arises through paying attention, on purpose, in the present moment, non- judgementally.

Mindfulness is het gewaarzijn dat ontstaat als je aandacht geeft op een speciale manier: gericht, in het moment zelf, niet oordelend.

Deze definitie stamt van Jon Kabat- Zinn, Amerikaans moleculair bioloog en oprichter van de 8- weekse ‘Mindfulness- based Stress Reduction’ training. Deze training is wat wij uit de media kennen en wat ‘Good mindfulness’ aanbiedt.
In deze snelle maatschappij missen we steeds meer zingeving in werk en privé. Mindfulness is voor velen de ‘missing link’. Daarom zoeken steeds meer particulieren, organisaties en bedrijven mindfulness op.

Vanaf 1 oktober 2017 bied ik een training MINDFULNESS AAN’T IJ bij Studio Wladiwostok, Bogortuin 16, 1019 PG Amsterdam (Java Eiland), 8 zondagen: 1, 8, 15, 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november van 19.00 tot 21.30 uur, plus de oefendag op zaterdag 18 november 10.00 tot 15.30 uur. De perfecte tijd: zondag avond. Zet de toon voor de hele komende week. De perfecte plaats: mooie, lichte ruimte met zicht op het IJ. Tramhalte Azartplein is heel dichtbij. Gratis parkeren op zondagen. Voor meer informatie, zie mijn website.

Good Mindfulness
Achim Heine

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.