Persoonlijke groei Lichaamsgerichte Therapie

Biodynamische psychotherapie
Amsterdam

  • Ben je door grote of kleine gebeurtenissen tijdelijk je gevoel van richting, draagkracht en plezier kwijtgeraakt?
  • Ben je angstig of verlang je naar meer intimiteit en autenticiteit?
  • Voel je dat praten je niet meer verder helpt?

Dan kan Biodynamische psychotherapie helpen. Biodynamische therapie ondersteunt je door via je lichaam en lichaamsbewustzijn te onderzoeken wat je tegenhoudt en wat je (ongekende) mogelijkheden zijn. 

Biodynamische psychotherapie werkt vanuit de verbinding tussen het lichaam en geest. Bewustzijn van je lichaam kan direct je staat van zijn veranderen en op den duur je zelfbeeld. Het lichaam onthult je verwonding en maakt de verwerking hiervan mogelijk. Het lichaam is een ingang tot een bewuster leven in het hier en nu en in waarachtigheid. 

"Ze zeggen dat we allemaal op zoek zijn naar de zin van het leven. Ik denk dat we daar eigenlijk niet naar op zoek zijn. Ik denk dat we op zoek zijn naar de ervaring ons leven te voelen zodat we werkelijk de verrukking van het leven voelen".   Joseph Cambell

Het Nederlands Instituut voor Biodynamische psychologie wordt geleid door drie biodynamische therapeuten. Zij geven ook individuele sessie. 

  • Menno de Lange 
  • Harry Visser
  • Nicky Smout  

Wil je een van ons spreken? Mail je telefoonnummer, dan bellen we je!

Ervaar je leven en voel de werkelijke verrukkig van het leven  

 

Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie
NIB

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.