Persoonlijke groei Lichaamsgerichte Therapie

Emotioneel LichaamsWerk 'Wortels en Vleugels'
Amsterdam

Wortels zijn je basis,

Vleugels de lichtheid van je bestaan

We leven tegenwoordig snel, vluchtig, in hoog tempo, met veel stress en we moeten veel keuzes maken….

In de cursus Emotioneel Lichaamswerk (ELW) werken we aan je lichamelijke, emotionele en geestelijke conditie. ELW bestaat uit aarden, bewegen, ademen en geluid maken. We werken aan samenhang en evenwicht van buik, hart (voelen), hoofd (denken), benen en voeten (willen).

Deze samenhang tussen voelen, denken en willen geeft stroming. Deze stroming is de aanzet tot ontdekken en vorm geven aan wie je eigenlijk bent en wat je wilt. Door stil te staan bij jezelf kun je in de cursus van elkaar leren. Je leert over je grenzen, je komt meer in je lichaam, steviger in je leven en lekkerder in je vel.

Met technieken om ‘te aarden’’ ga je stevig op je benen staan zodat je jouw gevoelens naar ‘eigen aard’ kunt dragen. Het kan duidelijker voor je worden waar je grenzen liggen, bijvoorbeeld sommige grenzen kunnen worden verruimd waardoor jij je vrijer gaat voelen. Andere grenzen kun je misschien beter dichterbij halen.

Door middel van uitgekiende oefeningen herstellen we de verbinding met het lichaam. Doorstroming en energie komen op gang en je leert luisteren naar signalen van je lichaam. Je leert emoties gewaar te worden en toe te staan en de spanningen geleidelijk los te laten. Zo ontstaan acceptatie en ruimte voor je verdriet, je levenslust, je boosheid, je kracht, je verlangens, je ontroering ….

Kabelbodyhealing
Marga Kabel

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.