Persoonlijke groei Massage

Massagetherapie en persoonlijke begeleiding
Amsterdam

Massagetherapie bestaat, zoals de naam al aangeeft, uit twee componenten, die je zou kunnen vertalen als ‘aanraking’ en ‘bewustwording’.

Mijn vorm van therapie is eigenlijk heel eenvoudig: je kunt, door letterlijk in de luwte te gaan en stil te staan, helder gaan voelen waar het voor jou nu écht over gaat. Daar waar je gedachten en emoties het vaak ingewikkeld maken, helpt de kracht van aandacht en aanraking om je terug te brengen naar de essentie. Piekeren, stilstand en blokkade kunnen zo veranderen in inzicht, acceptatie en beweging. Juist door stil te staan en te zijn met hoe het ís, kan er verandering ontstaan, hoe paradoxaal dat ook klinkt. En dat werkt door in je leven.

Bij deze vorm van therapie gaat het om het bewust ervaren van wat je voelt en denkt. Het uitgangspunt is wat er nú speelt in je leven, in je gevoel of in je lichaam. Je lichaam is daarbij de poort naar het nu. Door stil te worden en heel bewust te voelen, kan de verbinding tussen hoofd en lijf en tussen denken en voelen hersteld worden. Je denken kan dan weer ondersteunend worden.

Rouwenmetcompassie
Corinne de Graaf

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.