Persoonlijke groei Relatietherapie

Professionele hulp en bescherming bij verlies en pijn
Aalsmeer

“Houd van elkaar, maar trek de banden niet te strak. Laat de liefde een zee zijn, die van de ene ziel naar de andere golft en beide kust:”   (Kahilil Gibrian)    

Een gezonde positieve  relatie is wederkerig, gelijkwaardig en heeft duidelijk omlijnde ‘afspraken’ over eerlijkheid, openheid, vrijheid, respect, steun en zorg. Binnen die afspraken  bestaat voldoende ruimte voor vrijheid, creativiteit en zelfexpressie alsook voor gezonde zorg en zorgzaamheid voor elkaar. Deze positieve ‘afspraken’ bevorderen niet alleen de groei van de relatie maar ook van het individu. Elkaar aanmoedigen, stimuleren en met liefde het beste uit de ander halen. Het willen en mogen genieten van elkaar als levend genot, zowel in de innigste tederheid als in de uiterst enthousiaste hartstocht.

Veel relaties starten met dit mooie plaatje  maar helaas sluipen na verloop van tijd vermoeidheidsverschijnselen in de relatie. De schijnbare volmaaktheid wordt verstoord als woordenwisselingen, conflicten, ontevredenheid en emotioneel en soms zelfs fysiek geweld elkaar steeds vaker gaan opvolgen. De liefdesrelatie is veranderd in een haat-liefde verhouding. De creativiteit, persoonlijke expressie en persoonlijke vrijheid worden  gedwarsboomd. De groei van beide individuen stagneert.

Wanneer je voelt dat jouw relatie niet meer stroomt, niet meer beweegt of zelfs stil staat. Het liefdesvuur wordt getemperd en misschien langzaam dooft. Wanneer het tussen jullie ontbreekt aan respect en begrip en het meest verontrustend, dat praten  steeds moeilijker wordt; kom praten en lucht je hart bij Thanda. Ik luister onbevooroordeeld, met begrip en respect naar jouw verhaal. Je bent van harte welkom, Debby

 

 

Thanda
Debby Albers

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.