Duurzaamheid Arbeidsbemiddeling & Re-integratie

Re integratiespecialist
Amersfoort

CSS staat voor Coaching Susan Spiekerman (1964), ik ben als Loopbaancoach en Re-integratiespecialist opgeleid en afgestudeerd en reeds vele jaren werkzaam binnen HRM. Bij de start van mijn werkzame leven ben ik al op zoek geweest naar ondersteuning op het gebied van (werk)ontwikkeling en persoonlijke groei.

In het bijzonder mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen met hun re-integratie is heel waardevol, voor beide partijen. Uiteindelijk hebben we allemaal het recht om op een plezierige, duurzame wijze ingezet te worden in de maatschappij. 

Mijn werkwijze is oplossingsgericht. De focus ligt op de toekomst en op het inzicht krijgen in hoeverre iemand in staat is veranderingen te realiseren. Oplossingen zijn vaak al aanwezig, deze moeten echter worden ontdekt en toepasbaar worden gemaakt.

Coaching Susan Spiekerman
Susan Spiekerman

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.