Persoonlijke groei Familie- en systeemopstellingen

Wilma te Paske psychosociaal therapeut
Doetinchem

Leven vanuit je eigen autonomie

Waarom gedragen mensen zich zoals ze doen, en hoe verhouden ze zich met elkaar? Van jongs af aan probeer ik dat te begrijpen, het intrigeert me.

Toen ik in 1997 met familieopstellingen in aanraking kwam, was dat een openbaring. Er vielen veel puzzelstukjes op hun plaats! En toen ik vervolgens mijn eigen familie ‘opstelde’, voelde ik een enorme bevrijding. Tot dat moment had ik me vaak onwaardig, schuldig en slecht gevoeld. Ik dacht dat het aan mij lag, dat ik niet deugde. Maar al in deze eerste opstelling kon ik zien dat het veel meer lag aan de situatie en omstandigheden waarin ik opgroeide.

Een opstelling wordt gebruikt als methode om (vaak) ingewikkelde problemen te verhelderen. Vaak dienen zich dan ‘vanzelf’ oplossingen aan. Veel problemen ontstaan door vroegkinderlijke trauma’s en (vaak diep verborgen) saboterende, destructieve overtuigingen. Meestal erven we ze onbewust en ongewild van onze (voor)ouders..

Opstellingen van het verlangen

Vanaf 2010 werk ik voornamelijk met ‘opstellingen van het verlangen’, bedoeld om je eigen autonomie terug te vinden en te versterken. Het ‘verlangen’ staat centraal en de opstelling laat zien wat er tussen jou en je verlangen is komen te staan.

Als je je diepste verlangen (deels) ben kwijtgeraakt, kan een opstelling veel inzichten en mogelijkheden bieden. Dan kun je leven vanuit jezelf.

Wie de mens kent is wijs, wie zichzelf kent is VERLICHT       Confucius

Praktijk voor bewustwording en zelfontwikkeling
Wilma te Paske

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.