Persoonlijke groei Coaching - Bedrijfscoaching

Via Puur, gefocust en concreet op jouw doel af. Zo bereik je met je bedrijf wat jij wilt!
Zutphen

We inventariseren samen waar je sterke en minder sterke eigenschappen en kwaliteiten zitten. Welke eigenschappen versterken jou onderneming en welke werken belemmerend. De focus tijdens de coachingsgesprekken is gericht op de het opheffen van die belemmeringen. Dit doen we door:

1. Inzicht wat deze belemmeringen precies zijn. In welk gedrag uit je dit, bijvoorbeeld, je hebt goede ideeen maar blokkeerd om deze goed uit te werken.

2. Op welke momenten heb je het meest last van dit gedrag

3. De oorzaak van deze belemmerende factor naar boven halen

4. Oefenen in concrete situaties met het door jouw gewenste gedrag.

In dit cochingstrjaect, gaan we naar de kern van jouw belemmering. Hierbij zijn jouw cognitie, je gedrag en je gevoel even belangrijke pijlers. 

Door deze alle 3 evnredig veel aandacht te geven, gaan we je belemmering oplossen. het resultaat is een bloeiend gezond bedrijf!

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact met me op. Groet, Christel Reus

 

Biografie / Over Christel Reus

Mijn naam is Christel Reus en ben in 2017 komen wonen in de Achterhoek.

Inmiddels bijna 30 jaar getrouwd en moeder van 3  kinderen in de leeftijd van 24 tot 16 jaar.

Waarom jij, ik doen wat we doen, heeft me altijd gefacineerd en dat heeft gemaakt dat ik in  mijn werkzame leven er voor gekozen heb om me te richten op het ondersteunen van mensen. Het belangrijkste daarbij vind ik om mensen in hun eigen kracht te zetten.

Ik zie mezelf als een bevoorrecht mens en probeer in mijn leven zoveel mogelijk mensen mee te laten delen in mijn kennis, kunde en liefde. Op die manier kan ik, in mijn optiek, de wereld mooiere maken.

Via Puur
Christel Reus

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

 

In Nederland zijn bij Bewust Netwerk

 

1.750+ professionals aangesloten

500+ activiteiten gepland

15.000+ nieuwsbrief lezers die ons volgen

 

Wil je duurzaam, gezond en bewust leven?
Zoek een professional of event in jouw regio: