Persoonlijke groei Coaching - Kindercoaching

Coach en kindercoach met behulp van paarden
Etten

De meerwaarde van de inzet van paarden in training en coaching

Paarden zijn van nature zeer sensitief waar het gaat om non-verbale communicatie. Ze reageren altijd puur en zonder oordeel, op niet alleen het gedrag, maar vooral op de onderliggende overtuigingen, wensen, intenties en gemoedstoestand van de mens die tegenover hen staat.

Een belangrijk doel van de paardencoaching is, dat de deelnemers op een andere, dan voor hen bekende manier, een spiegel voorgehouden krijgen, teneinde inzicht in het eigen functioneren en invloed van gedrag, op de ander te verwerven.

Tijdens de coaching dient het paard als spiegel en als metafoor voor de verschillende thema’s. Denk daarbij aan persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. Welke positie neem ik in ten opzichte van de ander? Kan ik duidelijk grenzen stellen? Durf ik de confrontatie aan? Hoe neem ik anderen mee in de beweging? Inzicht en (h)erkenning hiervan biedt ruimte voor nieuwe wegen.

Coachen met paarden is voor iedereen geschikt die zich wil ontwikkelen op gebied van communicatie, assertiviteit, weerbaarheid, leidinggeven, jezelf durven zijn, keuzes maken, zelfvertrouwen, de lat (te) hoog leggen etc. Het is zeker ook geschikt voor mensen met een burn-out, langdurig ziek zijn of herstellende hiervan, traumatische ervaring hebben of te maken hebben met het verlies van een dierbare.

Tijdens de coachsessies worden de volgende technieken ingezet; familie-opstellingen, loopbaan- en toekomstopstellingen, voice dialoque, ervaringsgericht, oplossingsgericht, systematisch coachen door te werken met metaforen. Ervaar de kracht van het paard!

Coaching Mens en Paard
Saskia te Kampe

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.