Persoonlijke groei Centra voor Bewustwording

Het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) - een plek voor ontmoeting
Lochem

Het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) is een plek voor ontmoeting voor een ieder. Het wil uitgroeien tot een lokaal, regionaal en landelijk centrum voor ontmoeting en inspiratie.

Er vindt debat, dialoog, studie en bezinning plaats op ethische, religieuze, filosofische en levensbeschouwelijke onderwerpen. Kunst, literatuur, poëzie, muziek, theater en ontspanning vinden er een plek. Er zijn eigentijdse vieringen op vaste en wisselende tijden. Het is een mix van een Huiskamer en een Leerhuis.

BIC is ook een “Ambassade van Vrede” en is gevestigd aan de Noorderwal 17, 7241 BL te Lochem.

Kernbegrippen van waaruit gewerkt wordt, zijn: verwonderen, verbinden, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het BIC is ook een plek waar mensen bij heftige gebeurtenissen in de samenleving terecht kunnen om er met elkaar over te spreken.

Ga voor meer informatie naar de website of mail ons.

BIC - Bezielend Inspiratie Centrum
Erna Wagenaar

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.