Persoonlijke groei Coaching - Lifecoaching

In je Element - Coaching
Lochem

Coaching:
Dit doe ik door te werken met de vraag die zich voordoet in het gesprek dat wij hebben. kijkend naar het hier en nu. Wat is er nu aan de orde. Op zoek naar de essentie van de vraag. Ik kijk naar het gedrag en de wisselwerking met de omgeving. Hoe doe je dat? En hoe wil je dat? Doel is inzicht in het eigen handelen te krijgen en mogelijkheden ontdekken om anders met situaties om te gaan.

Welke manier:
Samen bouwen we bruggen naar de onontdekte mogelijkheden, die al in de context van je leven en je vraag besloten liggen. Een belangrijke sleutel daarbij is dat de gecoachte zich bewust wordt van de eigen (beperkende) patronen, denkbeelden, gewoonten, neigingen en opvattingen. Deze bewustwording maakt de weg vrij naar verdere groei en mogelijkheden. Mijn manier van werken in het coachen is het begeleiden in het zelf nadenken over jouw eigen vraag, jouw eigen oplossingen en jouw aanpak, zodat je zelf de belangrijkste rol speelt in het coachingstraject. Bovendien leer je met deze aanpak ook in de toekomst zelfstandig jouw eigen vragen aan te pakken. De begeleiding betreft kortdurende trajecten.

Resultaat:
* Aanscherping van je probleemoplossend vermogen
* Ervaringen opdoen
* Zelfvertrouwen vergroten
* Verruiming van je horizon
* Jouw oplossing is je eigen verdienste
* Eigenaarschap
* Wilskracht
* Erkenning

In je Element
Gabriela Stokvis

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.